Wieża 1
Wieża 2
Wieża 3
Ilość dysków
Minimalna ilość posunięć  
Ilość wykonanych posunięć